งานได้ผล  คนสำราญ องค์กรสำเร็จ
 

ภาพกิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

   
   
   
     
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
  บุคลากร  
  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
  รับ-ส่ง หนังสือ(e-filling)  
  รับ-ส่ง หนังสือ(e-office)  
     
 
     
     
   
   
  พัฒนาหลักสูตรการศึกษา  
  นิเทศติดตามและประเมินผล  
  วัดและประเมินผลการศึกษา  
  ประกันคุณภาพการศึกษา  
  ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนฯ  
  เลขานุการ  
  ธุรการ  
     
   
   
   
  กระทรวงศึกษาธิการ  
  สพฐ  
  สำนักงาน ก.ค.ศ.  
  คุรุสภา  
  สมศ  
  สทศ  
  โรงเรียนในฝัน  
     
   
   
   
  สถาบันภาษาอังกฤษ  
  โรงเรียนวิถีพุทธ  
  ศูนย์ปฏิบัติการ GPA  
  คลังข้อมูลวิชาการ  
  นักจัดการความรู้  
  สหวิชาดอทคอม  
  สารานุกรมไทย  
รวมกฎหมายการศึกษา
ศูนย์จัดการความรู้ (KM)
 
 
     
คลิ๋กที่นี่
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวโหลด
คลิ๊กดู คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
เชิญคลิ๊กครับ ข่าวด่วน


หน่วยงานภายในจังหวัด

คลิ๊ก คลิ๊ก

คลิ๊กดาวโหลดข้อมูลอบรมการใช้Tablet Pc
คลิ๋กดูภาพ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย


ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการปฐมวัย
คลิ๊กดูภาพ

อบรมโครงการร้อง-เล่น-เต้น-อ่าน-เขียนภาษาไทย

อบรมโครงการพัฒนาสื่อ นว้ตกรรมฯ
คลิ๊กดูภาพ
อบรมครูภาษาอังกฤษ
คลิ๊กดูภาพ
ประชุมกรรมการประกันคุณภาพภายใน
คลิ๊กดูภาพ
ปีแห่งการส่งเสริมรักการอ่าน
คลิ๊กดูภาพ
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ สพป.บร.2
การอบรม Teacher Kit คลิ๊กดูภาพ
อบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม


อบรมเครือข่ายครูภาษาไทย
คลิ๊กดูภาพ
มอบเกียรติบัตรรางวัลโครงการรักษ์ภาษาไทย
คลิ๊กดูภาพ
อบรม KM
คลิ๊กดูภาพ
อบรมครูวิทยาศาสตร์

คลิ๊กดูภาพ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

คลิ๊กดูภาพ
ประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก
คลิ๊กดูภาพ
ร.ร.อนุบาลห้วยราช ได้รับการรับรองจาก สพฐ.
ให้เป็น ร.ร.ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่น 2

คลิ๊กดูภาพ
การดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
และ ศน.ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ปรับปรุงข้อมูล : 14 มิ.ย..2560 กรุณากดปุ่ม Refresh เพื่อดูข้อมูลล่าสุด
    รวบรวมข้อมูล และพัฒนาโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทร 044671143
    ติดต่อผู้ดูแลระบบ n_prayut@yahoo.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    
Developed & Designed by
nitedbr2    


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -