ดาวโหลดไฟล์ อ.ศิวกานต์ บรรยายที่ วังน้ำเขียว (ไฟล์บีบอัดขนาด 37.44MB) ต้อง SAVE ก่อนเปิดครับ  
ROAD MAPจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การปฎิรูปทศวรรษที่ 2(2552-2561)  
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย 1  
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 2  
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 3  
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 4  
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 5  
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 6  
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 7  
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 8