โปรดติดตามข่าวสารกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

ผลสอบ ม. 3
คำสั่งคุมสอบ ม. 3

คู่มือดำเนินการสอบ ม. 3
แ่จ้งผลการสอบ ป.6(เรียนต่อ ม.1)ไฟล์บีบอัด ดาวโหลดไฟล์ 1 ดาวโหลดไฟล์ 2
เพิ่มเติมเกณฑ์การอ่านคล่อง

คำสั่ง กรรมการคุมสอบ ป.6 (ต่อ ม.1)

รายละเอียดสอบป.6 (ต่อ ม. 1)

powerpoint การประเมินคุณภาพ NT ปีการศึกษา 2552
ไฟล์บีบอัด
ประกาศผลสอบ NT, LAS ปีการศึกษา 2552
สพท.บุรีรัมย์ เขต 2
เรียงลำดับที่
ป.2
ป.3ปรนัย
ป.3อัตนัย
ป.5
ป.6
ม.2
ม.3
ม.5
ม.6

ประกาศผลสอบ NT, LAS ปีการศึกษา 2552
สพท.บุรีรัมย์ เขต 2
ป.2      ต้องดาวโหลดโปรแกรม win zip เพื่อเปิดดูผลสอบ                               
ป.3(ฉ1)

ป.3(ฉ2)
ป.5(ฉ1)

ป.5(ฉ2)

ม.2(ฉ1)
ม.2(ฉ2)
ม.5(ฉ1)
ม.5(ฉ2)

ประาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552 สพท.บุรีรัมย์ เขต 2 (ไฟล์ประเภทบีบอัด กรุณา Save ลงเครื่องก่อนเ และคลายซิบก่อนเปิดดู)
ป.6 (รายโรงเรียน)
      ต้องการดาวโหลดโปรแกรม win rar เพื่อเปิดดูผลสอบ คลิ๊กที่นี่ดาวโหลดโปรแกรม                              
ป. 6 (รายบุคคล)

ม.3 (รายโรงเรียน)

ม. 3 (รายบุคคล)

ม.6 (รายโรงเรียน)
ม.6 (รายบุคคล)
คำสั่ง NT ป. 3 ฉบับร่าง
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2552

ส่งข้อมูลสนามสอบ O-NET ปี 2552
ตารางสอบ O-NET ปี 2552