งานได้ผล  คนมีความสุข

คลิ๊กดูข้อมูล คลิ๊กดูข้อมูล คลิ๊กดูข้อมูล
คลิ๊กที่นี่
คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กที่นี่

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1771/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนดีประจำตำบล
ให้ สพป. และ สพม. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ในระดับเขตพื้นที่ และจัดให้โรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนดีประจำอำเภอเป็นพี่เลี้ยงร่วมกันดูแลโรงเรียนดีประจำตำบล ตลอดจนนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน (รายละเอียด: ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๑๑๐๔ พร้อมคำสั่ง)
การคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2553
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ


คลิ๊กดูข้อมูล
คลิ๊กดูข้อมูล
คลิ๊กที่นี่
 
 
    ปรับปรุงข้อมูล : 2 พ.ย. 2555 กรุณากดปุ่ม Refresh เพื่อดูข้อมูลล่าสุด
    รวบรวมข้อมูล และพัฒนาโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทร 044671143
    ติดต่อผู้ดูแลระบบ n_prayut@yahoo.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    
Developed & Designed by
nitadbr2    


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -